De oplossing voor een overbrugging

Mijn klant moet overbruggen

Voor wie?

Klanten die hun huidige woning al hebben verkocht maar waarvan de levering nog niet heeft plaatsgevonden en al wel een nieuwe woning willen aankopen, kunnen gebruikmaken van ons overbruggingskrediet. 

M8A2770 WEB Willem De Kam

De voordelen

 • Hogere verkoopopbrengst mag boetevrij afgelost

  Als de opbrengst van de te verkopen woning dusdanig hoog is dat het surplus boven het overbruggingskrediet en het vergoedingsvrije bedrag uitkomt dan mag dit bedrag (aantoonbaar) zonder (extra) vergoeding afgelost worden.

 • Taxatierapport niet meer nodig, wat wel?

  Een taxatierapport bij een overbrugging aanvraag is niet verplicht. De waarde van het overbruggingspand kan ook worden aangetoond met een (desktop)taxatierapport of een (verkoop)waardebepaling met een maximale verkooptermijn van zes maanden.

  In geval van een desktoptaxatie is de maximale verstrekking bij een verkochte woning 90% van de marktwaarde. Is de woning nog niet verkocht? Dan is de maximale verstrekking 90% van de marktwaarde.

NIBC 10

Onze voorwaarden

 • Hoogte overbruggingskrediet

  Overbrugging is mogelijk tot maximaal 100% van de marktwaarde van de woning min de restschuld bij een verkochte woning. Als de woning nog niet is verkocht is overbrugging mogelijk tot maximaal 90% van de marktwaarde van de woning min de restschuld.

 • Opgebouwde poliswaarde

  NIBC Direct houdt vanaf heden ook rekening met de opgebouwde poliswaarde bij het bepalen van het overbruggingskrediet. Concreet betekent dit: 100% van de recente waarde van een verpande garantiepolis en/of 90% van de waarde van een verpande beleggingspolis.

 • Aantonen dubbele lasten

  Je klant zal enige tijd dubbele lasten hebben. Je klant moet kunnen aantonen dat hij of zij de dubbele lasten voor ten minste 12 maanden zou kunnen betalen. Ofwel uit eigen middelen of op basis van het eigen inkomen. 

Hypotheek Grachtenpand Met Details