Het aanvraagproces voor een (zelfstandig) ondernemer, met en zonder NHG,  loopt zoveel mogelijk automatisch. Het inkomen uit de aanvraag nemen wij over in het renteaanbod en de inkomensverklaring (IKV) dient voor het bindend aanbod aangeleverd te worden. In principe nemen wij het inkomen uit de IKV voor 100% mee als toetsinkomen. De achterliggende stukken (aangiften, jaarrekeningen en overige stukken) worden in een beperkt aantal situaties nog wel opgevraagd .

  NHG Niet - NHG
Overviewz    
Raadhuys    
Pentrax    
Zakelijk Inkomen    
VIIZ  N.V.T.  

Blauw: Het inkomen wordt overgenomen uit IKV

Bij een niet-NHG aanvraag vragen wij in (elk van) de volgende situaties de achterliggende stukken ter beoordeling. Zie hiervoor ook artikel 5.2.2. van onze hypotheekgids.

  • Een IKV waar een box 2 inkomen wordt meegenomen (dividend)
  • Complexe BV situaties (meer dan 3 BV’s)
  • Bij Lang-Zelfstandigen leningen groter dan EUR 750.000 (inclusief overbruggingskrediet)
  • Bij Kort-Zelfstandigen leningen groter dan EUR 500.000 (inclusief overbruggingskrediet)