Vergelijk kenmerken NIBC Direct en NIBC Direct Extra hypotheek

Kenmerken NIBC Direct Hypotheek NIBC Direct Extra Hypotheek
Geldigheid renteaanbod 4 maanden 6 maanden
Verlenging mogelijk nvt 6 maanden
Verlengingskosten nvt 0,25% per maand (op dagbasis) bij gestegen rente
Annuleringskosten nee 1% alleen na verlenging
Rentevaste periodes 1 t/m 10, 12, 15, 20, 25 (NHG), 30 jaar 1t/m 10, 12, 15, 20 jaar
Passeerrente gelijk aan de rente in het renteaanbod gelijk aan de rente in het renteaanbod
Ondernemers vanaf 1 jaar ja ja
Afwijkende toetsnorm voor oversluiten nee ja
Automatische renteaanpassing bij lagere risicoklasse door aflossing ja ja
Vergoedingsvrij aflossen per jaar 15% 20%
Vergoedingsvrij aflossen uit eigen middelen 15% 100%
Meeneemregeling 6 maanden 9 maanden
Omzettingskosten aflosvorm en ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 200 euro nvt