Een kleine bank met grote dromen en een rijke historie

The Hague 24
 • Waar alles begon

  NIBC werd in 1945 opgericht als "de Herstelbank", met als doel financiering te verstrekken aan ondernemers die meewerkten aan de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een ondernemende bank die zich richt op financiering, advisering en co-investering

  Hertselbank
 • Een investeringsbank

  Vanaf de jaren ‘70 ontwikkelde NIBC zich steeds meer tot investeringsbank. Dat blijkt ook uit de naamswijziging in 1971 naar De Nationale Investeringsbank. NIBC werd financier van de herstructurering van het Nederlandse bedrijfsleven.

  De nationale Investeringsbank
 • Eerste beursgang

  In 1986 werd NIBC voor het eerst naar de beurs gebracht. Dit noemen we ook wel onze eerste beursgang. Dit maakte het voor NIBC mogelijk nog meer te groeien. 

  Foto pand 1980
 • De jaren 90

  De bank startte met hypotheken in 1995. In 1999 is de naam gewijzigd naar NIB Capital en in 2005 na de overname van J.C. Flowers veranderde dit naar de huidige naam NIBC Bank N.V.

  The Hague 31
 • De start van NIBC Direct

  Sinds 2008 zijn we met NIBC Direct een bank voor sparen en hypotheken in Nederland, Duitsland (2009) & België (2011). Sinds onze oprichting hebben we maar één doel: tevreden klanten. Met meer dan 100 NIBC Direct'ers werken we keihard om onze klanten te verwonderen.

  NIBC Stairs Outside Logo
 • Beste hypotheekverstrekker

  In 2022 hebben we de Gouden Lotus Awards 'Beste Hypotheekverstrekker' gewonnen. "Een meedenkende en flexibele businesspartner met korte en goed bereikbare lijntjes, die ook nog eens snel is. Dat is wat het intermediair zegt over award-winnaar NIBC Direct. Meerdere keren geven adviseurs aan dat ze zich met de producten van NIBC in het adviestraject konden onderscheiden."

  NIBC Direct Beste Hypotheekverstrekker 2022

Samenwerken met NIBC Direct

 • Een verlengstuk van jouw team

  We bieden jou toegang tot onze kennis. Zo kan jij altijd bellen met een deskundige Hypotheekdesk en Buitendienst met jarenlange ervaring die aan één woord genoeg hebben. Wij zijn een verlengstuk van jouw team!

 • Gemak en overzicht

  Met één druk op de knop toegang tot onze digitale hypotheekgids, download je de productkaarten of stel je een vraag aan onze experts van de Hypotheekdesk. Alle informatie makkelijk en snel beschikbaar via onze website. En via E-adviseur heb je altijd en overal inzicht in je hypotheekaanvragen.

 • Toegang tot onze kennis en expertise

  We werken graag met jou samen en zien ons als een verlengstuk van jouw team. Zo kan jij altijd bellen met een experts van de Hypotheekdesk en Buitendienst met jarenlange ervaring die aan 1 woord genoeg hebben. Dat scheelt jou weer tijd.

 • We denken graag met je mee

  Jij bent de expert en daarom luisteren wij naar jouw mening en denken we graag met je mee,  zodat jij het beste advies aan jouw klant kan geven nu en in de toekomst.

Man Rode Trui Blij

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterschaarste zijn symptomen van een ongekende druk op het milieu en op de ecologische grenzen van onze planeet. NIBC wil de negatieve milieugevolgen van haar eigen activiteiten verminderen en klanten helpen bij de transitie naar een meer verantwoorde ondernemingscultuur.

NIBC is CO2-neutraal: er zijn relatief maar weinig banken die dit kunnen zeggen. Wij meten onze CO2-uitstoot al sinds 2010 en hebben die inmiddels fors verlaagd. Het restant wordt gecompenseerd door middel van “Gold Standard”-emissierechten. Daarnaast is de stroomvoorziening op alle NIBC-kantoren afkomstig uit schone, duurzame bron.

Ons succes hangt uiteindelijk af van de kwaliteit van onze mensen. Daarom investeren wij fors in de ontwikkeling van hun potentieel en bieden wij een stimulerende werkomgeving waarin diversiteit en respect hoog scoren. Wij vinden het ook belangrijk dat succes, zowel van individuele medewerkers als in teamverband, wordt erkend en beloond en dat het nemen van verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.

Een ander belangrijk punt vinden wij een cultuur die onze kernwaarden en onze ambities uitademt. In 2016 hebben wij drie principes vastgesteld die wij de NIBC 3 noemen. Deze principes vormen de leidraad bij alles wat wij doen en bij alle besluiten die wij nemen, en onderscheiden ons van andere banken. De principes zijn professioneel, ondernemend en inventief; zij vatten het beste samen wie wij zijn en hoe wij te werk gaan.

Diversiteit is volgens ons essentieel voor een structureel succesvolle bedrijfsvoering. NIBC wil een stimulerende werkomgeving creëren voor medewerkers van allerlei achtergronden, een omgeving die openstaat voor uiteenlopende visies en denkwijzen. In 2021 telt NIBC 33% vrouw en 33 verschillende nationaliteiten.

Wij blijven werken aan diversiteit, niet alleen bij de werving en selectie van medewerkers, maar ook binnen ons talentenprogramma en performancemanagement. Zo krijgen alle medewerkers een ‘employability budget’ van 2.500 euro, die je kan besteden aan een studie waar jouw passe ligt.

NIBC en haar medewerkers zetten zich al vele jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties. Sommigen doen vrijwilligerswerk, anderen leveren een financiële bijdrage. Via NGO Boulevard stelt NIBC op haar hoofdkantoor in Den Haag kantoorruimte en -faciliteiten ter beschikking aan zes NGO's. Onze medewerkers zijn als vrijwilliger actief voor diverse goede doelen en projecten, zoals het coachen en begeleiden van ondernemers die willen innoveren en doorontwikkelen.

Naast al deze lokale initiatieven laten wij ons ook inspireren door mensen van buiten ons bedrijf en de projecten die zij opstarten. Al deze ontmoetingen nemen wij mee, versterken onze “Think Yes”-mentaliteit en inspireren ons tot het vinden van optimale oplossingen voor onze klanten, de samenleving en ons milieu.

Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij hebben tegenover alle stakeholders en wegen hun belangen mee in onze besluitvorming. Proactieve en continue engagement met onze stakeholders is een centraal element in onze strategie en onze ambitie om duurzame groei te realiseren.

Wij onderscheiden de volgende stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders, toezichthouders, kredietbeoordelaars en de samenleving als geheel.

Engagement met onze stakeholders vindt plaats via een aantal kanalen, variërend van een continue dialoog tot directe verzoeken om feedback en de jaarlijkse materialiteitstoets. De uitkomsten van dit proces en de feedback van onze stakeholders worden uitvoeriger beschreven in ons jaarverslag.

Samen laten we jou uitblinken!

Effect Van NIBC Direct