Zelfstandigen

Header_Actueel.jpg

Met de aanhoudende groei van het aantal zelfstandig ondernemers in ons land, verandert de vraag binnen de markt. We hebben gemerkt dat er bij u vaker behoefte is naar een hypotheekaanbieder die op een eenvoudige wijze, zonder ingewikkelde spelregels, ook aan zelfstandig ondernemers een hypotheek wil verstrekken. 

Daarom accepteren wij naast inkomen uit vast of flexibel dienstverband, nu ook inkomen uit een zelfstandige onderneming. En net als altijd, hanteren we één beleid voor NHG en niet-NHG aanvragen.

Ondernemers werkzaam in branches waarvoor de lokale wet- & regelgeving onderling te sterk kunnen afwijken (coffeeshops en prostitutie) kunnen niet worden gefinancierd.

Voor de bepaling van het inkomen (NHG & niet NHG):

  • Minimaal 3 aaneengesloten kalenderjaren inkomen genoten uit hetzelfde bedrijf met dezelfde bedrijfsactiviteit;

  • Het inkomen is het gemiddelde saldo fiscale winstberekening van de afgelopen 3 kalenderjaren met een maximum van het afgelopen jaar (= NHG-norm);

  • De afgelopen 3 jaar een positief eigen vermogen.

Bepaling inkomen van een DGA (NHG & niet-NHG):

  • Minimaal 3 aaneengesloten kalenderjaren inkomen genoten uit hetzelfde bedrijf met dezelfde bedrijfsactiviteit;

  • Het inkomen is de gemiddelde inkomsten uit arbeid met een maximum van de inkomsten uit arbeid van het afgelopen jaar. Ter bepaling van de inkomsten uit arbeid is het onderdeel “inkomsten uit arbeid” van de aangifte IB leidend;

  • De afgelopen 3 jaar een positief eigen vermogen;

  • In het kader van een lening is een aanvrager directeur-grootaandeelhouder als het aandeel in de BV meer dan 25% bedraagt. Is het aandeel minder dan 25% dan wordt het toetsinkomen vastgesteld aan de hand van de werkgeversverklaring

Voor het aantonen van het inkomen (NHG & niet NHG):

  • IB-aangifte van de afgelopen 3 jaar
  • 2 jaarrekeningen/-rapporten (= 3 boekjaren)
  • Uittreksel KvK

Het inkomen uit eigen onderneming kan worden meegenomen voor alle aanvragers, zowel als 1ste, 2de of gezamenlijk inkomen.

Hier kunt u een toelichting vinden op de gevraagde stukken

Het proces