Update wijzigingen BKR en NHG

Het eind van het jaar betekent op hypotheekgebied weer allerlei wijzigingen. Vanaf 1 december 2016 wordt een mogelijke roodstand op de betaalrekening bij het BKR geregistreerd. Wat gaat er nu werkelijk veranderen en welke impact heeft dit op de maximale hypotheekverstrekking?

 

Aanpassing minimaal bedrag en looptijd

Momenteel worden kredieten geregistreerd die groter dan € 500,- zijn en een looptijd hebben langer dan 3 maanden. De registratie wordt vanaf 1 december 2016 aangepast naar leenbedragen groter dan € 250,- met een looptijd langer dan 1 maand en de mogelijkheid tot roodstand op een betaalrekening. 

 

Impact maximale hypotheek

Deze aanpassing kan consequenties hebben voor uw klanten. Ook voor al lopende aanvragen. Op het moment van uitbrengen van het definitieve aanbod doen we opnieuw een BKR toets. Een nieuwe (positieve) registratie kan betekenen dat de gevraagde lening misschien niet meer haalbaar is.

Nieuwe Voorwaarden & Normen NHG per 1 januari 2017
Ook de NHG heeft een aantal wijzigingen m.b.t. de geldigheid van stukken doorgevoerd die per 1 januari 2017 van ook kracht worden voor al lopende dossiers.
 

Vanwege de Hypothekenrichtlijn die sinds juni van dit jaar van kracht is, heeft NHG een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd:

 1. De aanvraagdatum is leidend voor de Voorwaarden & Normen die van toepassing zijn. Voorheen was dit de offertedatum.

 2. Voor de geldigheid van de stukken (werkgeversverklaring, salarisstrook, taxatierapport en bouwkundig rapport), is de definitieve offerte leidend. Dit betekent dat bij het uitbrengen van de definitieve offerte de werkgeversverklaring en salarisstrook maximaal 3 maanden, het taxatierapport maximaal 6 maanden en het bouwkundig rapport maximaal 12 maanden oud mogen zijn. Controleer daarom bij het insturen van de laatste stukken de geldigheid van alle stukken. Dit om geen onnodige vertraging in het proces op te lopen.

 3. Vanaf 1 januari 2017 hanteert NHG geen maximale hypotheeksom meer, maar een maximale koopsom van EUR 245.000,-.  Dit heeft de volgende consequenties:
  a. De kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt EUR 247.450,-.
  b. De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt EUR 259.700,-.
  Zie hiervoor ook de NHG tool op www.nhg.nl.

  Ook bij NIBC Direct is het mogelijk om voor nieuwbouw woningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven op basis van bouwbesluit 2012 of later altijd EUR 9.000,- mee te financieren.