Email migratie Quion - Stater

Beste relatie,

Sinds september 2017 maken wij voor de acceptatie en het beheer van nieuwe NIBC Direct hypotheken gebruik van de mid- en backoffice van Stater. Per juni 2018 worden ook alle bestaande hypotheken die nog bij Quion in beheer zijn (van de periode voor september 2017) overgedragen aan Stater. Dit betekent dat u vanaf 11 juni 2018 voor zowel nieuwe aanvragen als alle wijzigingen op bestaande hypotheken bij Stater terecht kunt.

Door de overgang van de hypotheekadministratie voeren wij vanaf 28 mei 2018 t/m 8 juni 2018 wijzigingen op bestaande hypotheken die nog bij Quion in beheer zijn, niet of niet volledig door. In deze mail leest u hierover belangrijke informatie. Ook verwijzen wij u naar de brief die wij vandaag naar onze klanten hebben gestuurd.

Bouwdepot betalingen
T/m 22 mei 2018 kunnen klanten via hun online mijnomgeving bouwdepotdeclaraties indienen. Vanaf 23 mei 2018 verloopt het declaratieproces tijdelijk via formulieren en neemt Stater de uitbetaling in spoedsituaties over. Wij informeren klanten die het betreft hier persoonlijk over en sturen indien nodig formulieren toe. Het declaratieformulier vindt u ook op onze website.

Uitbrengen renteaanbod t/m 25 mei 2018
Aanvragen voor omzettingen, verhogingen en meeneemhypotheken die Quion uiterlijk 25 mei 2018 ontvangt, worden op de reguliere wijze verwerkt. U verstuurt de aanvraag zoals u gewend bent en Quion brengt een renteaanbod uit.

Aanvragen en stukken tussen 25 mei en 1 juni 2018
Aanvragen, ondertekende renteaanbiedingen en overige stukken die Quion ontvangt tussen 25 mei en 1 juni 2018, worden overgedragen aan Stater. Stater verwerkt deze dossiers vanaf 11 juni 2018. Als er een dossier wordt overgedragen, wordt u hierover geïnformeerd

Uiterste aanleverdatum stukken
Heeft u een lopende aanvraag bij Quion die nog akkoord bevonden moet worden voor 11 juni 2018? Levert u de benodigde documenten dan uiterlijk 22 mei 2018 aan. Dan zorgt Quion ervoor dat het dossier tijdig wordt verwerkt.

Aanvragen vanaf 1 juni 2018 niet via HDN
Tussen 1 en 11 juni 2018 is het technisch niet mogelijk aanvragen via HDN te ontvangen. In deze periode kunt u de aanvraag per e-mail versturen naar teamNIBC@stater.nl. Stater verwerkt de aanvraag vanaf 11 juni a.s. U kunt er ook voor kiezen de aanvraag per 11 juni via HDN naar Stater te versturen.

Passeren en uitbetalen van gelden van 1 juni 2018 t/m 8 juni 2018 
Van 1 juni 2018 t/m 8 juni 2018 kunnen er geen hypotheken passeren en kunnen er geen gelden worden uitbetaald. Heeft u een klant met een geplande passeerdatum in deze periode of moet er een verhoging worden uitbetaald? Neemt u dan contact op met de Overruledesk op telefoonnummer 070-342 5000. Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

LET OP: aanvragen voor nieuwe hypotheken én wijzigingen op bestaande hypotheken die al door Stater worden geadministreerd, kunnen wij wel op de reguliere wijze verwerken.

Tot slot
Excuses voor het ongemak! Wij doen ons uiterste best om de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen zonder dat u of de klant hier hinder van ondervindt. Voor vragen kunt u ons bellen op 070-342 5000.