Podcast #13

Verduurzamen meenemen in het adviesgesprek

Podcast Verduurzamen

Luister aflevering 13 van Onroerend Goed

De dertiende aflevering is nu gratis via spotify te beluisteren.

In deze podcast gaat Maarten Scholtheis – Productmanager Hypotheken - in gesprek met Ninorta Demir – Hypotheek Adviseur - en Jack Reukema – Director Marketing & Partnerships bij De Energiebespaarders - over verduurzamen. Ze bespreken waar ze tegenaan lopen, hoe ze dit oplossen en hoe we ons gezamenlijk kunnen inzetten voor het verduurzamen van de woningmarkt.

De afgelopen jaren neemt Ninorta verduurzaming mee in al haar hypotheekadviesgesprekken. Een aantal jaar geleden viel bij haar het kwartje, dat we niet meer om verduurzaming heen kunnen. En dat zij hier een belangrijke rol in kan spelen. Na alle jaren loopt ze nog steeds tegen vragen aan. En daar komen de Energiebespaarders om de hoek kijken. De Energiebespaarder zijn een onafhankelijke verduurzamingsadviseur en hoofdaannemers als het gaat om installatie. Hiermee helpen ze woningeigenaren, hypotheekadviseurs en hypotheekverstrekkers. Hiermee willen ze verduurzamen vermakelijke voor de gehele keten. Met het Samen portaal kan de hypotheekadviseur een prognose maken van welke verduurzamingsmaatregelen gemaakt kunnen worden, welke kosten hieraan hangen en wat het oplevert. Daarnaast staan er tips in voor hoe je dit kan meenemen in een adviesgesprek.

Bij NIBC Direct vinden we duurzaamheid belangrijk. Daarom zetten we ons in om verduurzamen mee te nemen tijdens de hypotheekgesprekken en meer mogelijkheden vanuit de wet- en regelgeving te bespreken.

Onroerend Goed is een podcast gemaakt door NIBC Direct. In Onroerend Goed raak je als hypotheekadviseur bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de wereld van hypotheken.

U kunt hier onze podcast downloaden:

Spotify

Klik hier om de podcast te beluisteren via Spotify

Beluister de podcast

Verduurzaam­mogelijkheden op een rijtje

 • Energiebesparende voorzieningen mee financieren in de hypotheek

  Ja! Bij NIBC Direct kun je energiebesparende maatregelen meefinancieren tot maximaal 106% van de waarde van de woning. Uiteraard is dit alleen mogelijk voor de werkelijk gemaakte kosten aan energiebesparende voorzieningen. We volgen te allen tijde de richtlijnen van NHG.

 • Het energiebespaarbudget

  Bij de koop van een nieuwe woning wordt een taxatie gedaan. De taxateur kan de energiebesparende voorzieningen en de verwachte kosten noteren in het taxatierapport. De taxateur neemt de waarde van de verduurzaming mee in de waarde van de woning en noteert dit in het definitieve taxatierapport.

  Weet de klant nog niet precies welke werkzaamheden hij verwacht of kiest, dan kan je een energiebespaarbudget aangeven in het bouwdepot. Je geeft dan aan welk bedrag de klant extra wil lenen, waarmee hij later kan gaan verduurzamen. Hiervoor is een lijst gemaakt van werkzaamheden die vallen onder energiebesparende maatregelen.

 • Welke subsidies zijn er voor verduurzamen?

  Vanuit de overheid zijn verschillende subsidies beschikbaar die het aantrekkelijker maken om een woning energiezuiniger te maken. Op de website van de Rijksoverheid kan je alle informatie vinden over welke subsidies voor jouw gelden.

Bekijk verduurzamingstips voor de consument
Bouwdepot nibc direct hypotheek

Ook wij blijven verduurzamen

Hypotheek Interieur Planten

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterschaarste zijn symptomen van een ongekende druk op het milieu en op de ecologische grenzen van onze planeet. NIBC wil de negatieve milieugevolgen van haar eigen activiteiten verminderen en klanten helpen bij de transitie naar een meer verantwoorde ondernemingscultuur.

NIBC is CO2-neutraal: er zijn relatief maar weinig banken die dit kunnen zeggen. Wij meten onze CO2-uitstoot al sinds 2010 en hebben die inmiddels fors verlaagd. Het restant wordt gecompenseerd door middel van “Gold Standard”-emissierechten. Daarnaast is de stroomvoorziening op alle NIBC-kantoren afkomstig uit schone, duurzame bron.

Ons succes hangt uiteindelijk af van de kwaliteit van onze mensen. Daarom investeren wij fors in de ontwikkeling van hun potentieel en bieden wij een stimulerende werkomgeving waarin diversiteit en respect hoog scoren. Wij vinden het ook belangrijk dat succes, zowel van individuele medewerkers als in teamverband, wordt erkend en beloond en dat het nemen van verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.

Een ander belangrijk punt vinden wij een cultuur die onze kernwaarden en onze ambities uitademt. In 2016 hebben wij drie principes vastgesteld die wij de NIBC 3 noemen. Deze principes vormen de leidraad bij alles wat wij doen en bij alle besluiten die wij nemen, en onderscheiden ons van andere banken. De principes zijn professioneel, ondernemend en inventief; zij vatten het beste samen wie wij zijn en hoe wij te werk gaan.

Diversiteit is volgens ons essentieel voor een structureel succesvolle bedrijfsvoering. NIBC wil een stimulerende werkomgeving creëren voor medewerkers van allerlei achtergronden, een omgeving die openstaat voor uiteenlopende visies en denkwijzen. In 2021 telt NIBC 33% vrouw en 33 verschillende nationaliteiten.

Wij blijven werken aan diversiteit, niet alleen bij de werving en selectie van medewerkers, maar ook binnen ons talentenprogramma en performancemanagement. Zo krijgen alle medewerkers een ‘employability budget’ van 2.500 euro, die je kan besteden aan een studie waar jouw passie ligt.

NIBC en haar medewerkers zetten zich al vele jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties. Sommigen doen vrijwilligerswerk, anderen leveren een financiële bijdrage. Via NGO Boulevard stelt NIBC op haar hoofdkantoor in Den Haag kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking aan zes NGO's. Onze medewerkers zijn als vrijwilliger actief voor diverse goede doelen en projecten, zoals het coachen en begeleiden van ondernemers die willen innoveren en doorontwikkelen.

Naast al deze lokale initiatieven laten wij ons ook inspireren door mensen van buiten ons bedrijf en de projecten die zij opstarten. Al deze ontmoetingen nemen wij mee, versterken onze “Think Yes”-mentaliteit en inspireren ons tot het vinden van optimale oplossingen voor onze klanten, de samenleving en ons milieu.

Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij hebben tegenover alle stakeholders en wegen hun belangen mee in onze besluitvorming. Proactieve en continue engagement met onze stakeholders is een centraal element in onze strategie en onze ambitie om duurzame groei te realiseren.

Wij onderscheiden de volgende stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders, toezichthouders, kredietbeoordelaars en de samenleving als geheel.

Engagement met onze stakeholders vindt plaats via een aantal kanalen, variërend van een continue dialoog tot directe verzoeken om feedback en de jaarlijkse materialiteitstoets. De uitkomsten van dit proces en de feedback van onze stakeholders worden uitvoeriger beschreven in ons jaarverslag.