Wijziging maximale overbrugging

Gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt, passen wij ons acceptatiebeleid aan voor overbruggingskredieten. Per 3 oktober 2022 zal, indien de woning niet onherroepelijk verkocht is, bij berekening van de maximale overbrugging uit worden gegaan van 90% van de marktwaarde van de bestaande woning. We vinden het belangrijk dat er veilig en verantwoord wordt gefinancierd. Daarom hebben wij besloten om dit marktconforme beleid te hanteren. 

In ons huidige acceptatiebeleid verstrekken wij bij overbruggingskredieten, indien de woning niet onherroepelijk verkocht is, 100% van de bepaalde marktwaarde minus standaard 2% verkoopkosten tenzij blijkt dat de verkoopkosten lager zijn. Deze overbruggingsvoorwaarden blijven gelden voor alle aanvragen die we ontvangen tot en met 2 oktober 2022.

Opmerkingen:

  1. Hoe wij een marktwaarde voor een overbruggingskrediet bepalen leest u in artikel 8.3 van onze Acceptatiegids.
  2. Ons acceptatiebeleid voor overbruggingskredieten bij een definitief verkochte woning blijft ongewijzigd.
Bekijk ons beleid