Toelichting op vervallen renteaftrek binnen 10 jaar

Beste adviseur,

Vorige week, 11 februari, hebben wij u een nieuwsbrief gestuurd waarin het onderwerp ‘vervallen renteaftrek binnen 10 jaar’ aan bod kwam. We hebben begrepen dat hier nog enkele vragen over zijn en deze beantwoorden we graag.

Waarom doen we dit?
Vanaf 1 januari 2031 en daarna vervalt de renteaftrek voor alle leningen die vanaf dat moment 30 jaar aftrek hebben genoten. Om te voorkomen dat klanten financieel in de problemen komen doordat hun aftrek dan vervalt, willen wij in de toetsing van de lening rekening houden met deze situatie.

Waarom nu al?
Zowel bij een wijziging in het inkomen vanwege het bereiken van de pensioen-/AOW-gerechtigde leeftijd, als voor een renteherziening (toetsen met de werkelijke rente of de toetsrente) hanteren we een horizon van 10 jaar. Dit is een breed geaccepteerde horizon voor de vaststelling van de continuïteit van het inkomen.

Wanneer is dit van toepassing?
Alleen als de restantperiode dat er renteaftrek van toepassing is korter is dan 120 maanden zullen wij voor de periode daarna het betreffende leningdeel in box 3 toetsen. Is de restantperiode langer dan 120 maanden dan verandert er niets.

Hoe moet dit worden aangetoond?
Wij weten dat u als adviseur de situatie van uw klant goed inventariseert. We weten ook dat het soms heel moeilijk is te achterhalen wat de exacte historie is m.b.t. de hypotheek van uw klanten. Wij hanteren daarom de periode (het aantal maanden) aftrek waar de lening nog voor in aanmerking komt, die u als het goed is nu ook al invult in uw adviessoftware. Er hoeft dus verder m.b.t. dit onderwerp niets te worden aangeleverd.

Ondersteunt mijn adviessoftware dit al?
Alle leveranciers van adviespakketten zijn druk bezig dit in te bouwen of hebben dit al gedaan. Voor de status m.b.t. het door u gebruikte adviespakket kunt u het best contact opnemen met uw leverancier.

We hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Heeft u nog aanvullende vragen of is iets nog niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact op. We staan graag voor u klaar.

 

Nieuwsbrief 18 februari 2021