Nieuwe rekenregels IBL per 13 september 2021

Per 13 september is er een update in de IBL rekentool. Een UWV verzekeringsbericht waar een BSN op wordt getoond kan niet meer worden gebruikt. Daarnaast is het UWV verzekeringsbericht weer 3 maanden geldig.

Beëindiging gegevensuitwisseling BKR en CCB

BKR en Caribbean Credit Bureau (CCB) hebben besloten om per 1 augustus 2021 de gegevensuitwisseling te beëindigen. NIBC Direct heeft besloten om, voor klanten die wonen of gewoond hebben op Bonaire, Sint-Maarten en Curaçao, de toetsing bij het CCB niet langer te verplichten. Dit geldt voor zowel NHG als niet-NHG leningen.