Afschaffing ORV & Eindejaarsdata

Nieuwsbrief 1 december 2020

 

Afschaffing ORV

Wij denken graag met u mee. We zijn dan ook continue bezig om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Per direct vervalt de verplichting van het afsluiten van een ORV voor hypotheekaanvragen zonder NHG. Dit geldt al geruime tijd voor hypotheekaanvragen met NHG. NIBC Direct laat hiermee dus de ORV verplichting in zijn geheel vervallen.

Wij gaan er vanuit dat u als hypotheekadviseur het wel of niet afsluiten van een ORV met de client bespreekt en dit besluit meeneemt in uw adviesrapport.

Voor lopende leningen en aanvragen blijft de ORV verplichting zoals die was op het moment van afsluiten van kracht.


Eindejaarsdata

Het einde van een zeer bewogen jaar komt in zicht. Zoals ieder jaar verwachten we in december drukte. Om deze drukte in goede banen te leiden hanteren we de volgende deadlines.

Compleet dossier aanleveren voor eerste en finaal akkoord: 18 december
Getekend bindend aanbod aanleveren: 24 december

Is het dossier compleet, kloppend en binnen de deadline aangeleverd? Dan garanderen wij dat er in 2020 gepasseerd kan worden. Voldoet het dossier niet aan deze voorwaarden? Dan doen wij uiteraard ons uiterste best, maar we kunnen dan niet garanderen dat er in 2020 gepasseerd kan worden.

Werkt u met ons via een serviceprovider? Check dan hun website voor de actuele aanleverdeadlines.

Wij wensen u veel succes in deze drukke tijd, samen sluiten we het jaar goed af.


NHG Voorwaarden en Normen 2020

Wenst u gebruik te maken van de NHG Voorwaarden en Normen 2020? Dan dient de definitieve offerte voor 31 december 2020 te zijn afgegeven. Alle definitieve offertes die na 31 december 2020 zijn afgegeven vallen automatisch onder de NHG Voorwaarden en Normen 2021.


Kort onderhoud Stater

Van vrijdag 4 december 18:00 tot 23:59 uur zijn de Stater systemen, waaronder E-adviseur, wegens technisch onderhoud niet bereikbaar. U kunt dan dus geen gebruik maken van de online omgeving.

U kunt gedurende deze onderhoudsavond aanvragen via HDN indienen, deze worden na het onderhoud in behandeling genomen.