Wijzigingen Hypotheekgids 2022 1.0 t.o.v. 2021 2.1

Overzicht gewijzigde artikelen

2.1: Aanpassing ter verduidelijking

3.2.3: Tekstuele aanpassing i.v.m. desktoptaxatie

3.2.5: Tekstuele aanpassing EBV beleid conform NHG

3.2.8: Toevoeging zuiver oversluiten – werkelijke lasten toets

3.2.8: Aanpassing ter verduidelijking bestaand beleid consumptief deel

3.2.9: Aanpassing ter verduidelijking beleid bij oversluiten NHG

3.2.11: Aanpassing beleggingswaarde

3.3.1: Aanpassing ter verduidelijking

3.3.2: Aanpassing beleggingswaarde

4.5: Aanpassing i.v.m. NHG beleid en tekstueel aangepast

5.1.5: Aanpassing i.v.m. vervallen levensloopregeling

5.2.2: Aanpassing jaartallen IB aangiften

5.3.4: Verduidelijking aan te tonen documenten bij uitkeringen

5.5.1: NHG BKR wijzigingen verwerkt en SR vervangen voor SK/SH

5.5.2: Verduidelijking artikel – conform NHG

6.1.2: Aanpassing onderhoudsstaat i.v.m. nieuw model taxatierapport

6.1.6: Verduidelijking zorggedachte bij kangoeroewoningen

6.2.6: Aanpassingen i.v.m. wijzigingen beleid desktoptaxaties

8.2: Aanpassing i.v.m. vervallen 110% grens bij overbruggingen en aanpassing beleggingswaarde

8.3: Aanpassing i.v.m. 106% grens bij overbruggingen en beleggingswaarde. WOZ waarde verwijderd

9.4: Aanpassing onderhoudsstaat i.v.m. nieuw model taxatierapport

10.2.2: Aanpassing onderhoudsstaat i.v.m. nieuw model taxatierapport

10.7: Aanpassing i.v.m. benodigde verhuur vergunningen

11.4: Verduidelijking kosten bij vervallen topopslag

11.6: Aanpassing ter verduidelijking en aanpassing NHG normen

12: Hoofdstuk volledig verwijderd i.v.m. overbodige/dubbele tekst

12*:*voorheen hoofdstuk 13; bestaand ORV beleid ter verduidelijking

14: Hoofdstuk volledig verwijderd i.v.m. overbodige/dubbele tekst


Heef u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager.
Ronald Klapwijk - 06 310 413 18
Marco Waasdorp - 06 273 401 70
Edwin Berrevoet - 06 500 525 79