Duurzaamheidsdepot en optimalisatie proces

Duurzaamheidsdepot
Vanaf 14 december 2020 introduceren wij samen met Stater het Duurzaamheidsdepot. U en uw klanten hadden tot op heden te maken met 1 overkoepelend bouwdepot waar zowel reguliere als energiebesparende budgetten en declaraties in te zien waren. Dit wordt vanaf heden geoptimaliseerd. Er zal, in het geval van een duurzaamheidsdepot, een splitsing worden gemaakt tussen het reguliere bouwdepot en het duurzaamheidsdepot. Zo kunnen u en uw klant beter zicht houden op de openstaande budgetten, de declaraties en het totaaloverzicht.

Uw klant krijgt voortaan bij het indienen van declaraties de keuze voor het reguliere depot of het duurzaamheidsdepot. U zult deze nieuwe opsplitsing tevens terug zien in onder andere de NIBC Direct offertes.

Optimalisatie aanvraagproces
Wij zijn continue bezig om onze processen te verbeteren, zo maken wij het voor u graag makkelijker. In de huidige woningmarkt zien we steeds vaker hogere hoofdsommen voorbij komen, tijd voor een optimalisatie van ons aanvraagproces. Aanvragen tussen de 750.000 Euro en 1.000.000 Euro hoeven niet meer standaard voorgelegd te worden aan onze Hypotheekdesk. Voldoet de aanvraag aan de acceptatiecritera? Dan wordt er direct een renteaanbod uitgebracht. Wel zo makkelijk!


Verruiming overbruggingskrediet
Ook bij overbruggingen maken we het u graag makkelijker. Tot nu was het bij een onverkochte woning niet mogelijk om meer dan 250.000 Euro te overbruggen. Dit is vanaf heden verruimd! We hanteren geen overbruggingslimiet meer.

Is de hoofdsom van de aanvraag inclusief een overbruggingskrediet voor een nog niet verkochte woning lager dan 1.000.000 Euro dan wordt direct een rente aanbod uitgebracht. Is het overbruggingskrediet nodig voor een reeds verkochte woning dan is de grens gesteld op 1.350.000 Euro. Uiteraard moet de aanvraag voldoen aan de acceptatiecriteria. De maximale hoofdsom zonder een benodigd overbruggingskrediet blijft staan op maximaal 1.000.0000 Euro.

ORV
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is de verplichting van het afsluiten van een ORV vervallen voor hypotheekaanvragen zonder NHG. Dit geldt al geruime tijd voor hypotheekaanvragen met NHG. NIBC Direct laat hiermee dus de ORV verplichting in zijn geheel vervallen.

Wij gaan er vanuit dat u als hypotheekadviseur het wel of niet afsluiten van een ORV met de klant bespreekt en dit besluit meeneemt in uw adviesrapport.

Voor lopende leningen en aanvragen blijft de ORV verplichting zoals die was op het moment van afsluiten van kracht.


Heef u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager.
Ronald Klapwijk - 06 310 413 18
Marco Waasdorp - 06 273 401 70
Edwin Berrevoet - 06 500 525 79